Kong Frederik VII

Kong Frederik VII

22 selected persons from the Danish history of formation

"§ 2. Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsdagen i Forening. Den udøvende Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos Domstolene." (D.G. Monrad, biskop og politiker, Den danske grundlov 5. Juni 1849)

1808-1863
Konge af Danmark (1848-1863)