Staldene

Bygning 83

Fysik
Laboratorium
Kemi
SC 5 - studiecenter 5
Lærerforberedelse

Bygning 84

Biologi
Geografi
Laboratorium

Staldene på Kvægtorvsgade
Staldene på Kvægtorvsgade