SRP

Studieretningsprojektet, SRP, skriver du i december i 3g. Du skal skrive i et studieretningsfag og et andet fag på mindst b-niveau. Du vælger selv fag, emne og materiale, og på baggrund af det laver dine vejledere en opgaveformulering til dig. Du kan også få vejledning under selve skriveprocessen.

Længde: 15-20 sider á 2.400 anslag (inklusiv mellemrum). Der kan gælde særregler for opgaver med mange tabeller, udregninger og andet formsprog. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl. 

Faglige mål for SRP

  • udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
  • arbejde selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning samt et andet fag på mindst b-niveau                 
  • demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder    
  • demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse                      
  • besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen
  • beherske formalia (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturliste)