Rysensteens tre dannelsesperspektiver

Rysensteens gymnasieuddannelse er delt op i de tre forskellige perspektiver, som er beskrevet i vores vision: Faglig dannelse, Almen dannelse og Global dannelse.

Den faglige dannelse opnås først og fremmest i arbejdet med fagene. Al undervisning på Rysensteen hviler på lærernes brændende faglige engagement.  Vi har udviklet en konkret “Rysenteenerdidaktik” - altså en form for undervisning - der sikrer en løbende feedback til eleverne, så de gennem læringen forstår, hvor deres egne styrker og svagheder er og kan arbejde videre med sig selv. Faglig dannelse tager udgangspunkt i en respekt mellem lærere og elever i en klar forventning om, at elever udviser nysgerrighed over for fagene. Læs mere om faglig dannelse på Rysensteen her.

Den almene dannelse opnås både i fagene, på tværs af fagene og uden for fagene. Den almene dannelse styrkes på Rysensteen gennem understøttende fællesskaber - især er klassen en meget vigtig enhed. Men også i de mange fællesskaber, der lever på skolen på tværs af klasser, skabes muligheder for styrkelse af den enkeltes almene dannelse. Med vores værdibegreber NORA Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed som grundpiller OG den enkelte elevs engagement er der på Rysensteen skabt mange rammer for den almene dannelse. Læs mere om fællesskaberne og den almene dannelse på Rysensteen her.

Almen dannelse på Rysensteen

Den globale dannelse har ganske unikke rammer på Rysensteen Gymnasium. Gennem Global Citizenship Programme styrkes alle elevers kulturforståelse gennem både de faglige og tværfaglige projekter, samarbejderne med NGO, erhvervsliv, Universiteter og vores internationale netværk. Især skaber møderne med de partnerskoleelever, som alle vores klasser har en helt unik ramme for en fælles forståelse for verdensborgerskabets betydning, og det ansvar alle har for at være med til at gøre verden mere fredelig i morgen, end den er i dag. Læs mere om global dannelse på Rysensteen her.

Global dannelse på Rysensteen

For alle elever på Rysensteen er der opstillet konkrete rammer for, hvordan man gennem sin gymnasietid opnår både faglig dannelse, almen dannelse og global dannelse - med det udgangspunkt, at man er en nysgerrig elev, en ordentlig og rummelig kammerat og en ansvarlig repræsentant for Rysensteen, når man rejser ud eller har gæster.

Faglig dannelse på Rysensteen
Faglig dannelse på Rysensteen