Ansatte i studieadministration

Studiesekretær

de@rysensteen.dk

  • Elevadministration
  • GSK-administration
  • Terminsprøver
  • Studieretningsprojekt
  • Eksamen


 

Studiesekretær

abl@rysensteen.dk

  • Elevadministration 
  • Fravær
  • Tjans
  • SU