Ansatte i studieadministration

Studiesekretær

Mail: abl@rysensteen.dk
Tlf.: 53 74 35 05

 • Elevadministration 
 • Studietursopkrævning og -regnskab
 • Fravær og godskrivning
 • SU         

Studiesekretær

Mail: msv@rysensteen.dk
Tlf.: 53 54 23 00

 • Elevadministration
 • Eksamensadministration
 • GSK-administration
 • Terminsprøver
 • Censorer
 • Studieretningsprojekt (SRP)
 • Valgfag

Studiesekretær

Mail: ksa@rysensteen.dk
Tlf.: 31 52 24 53

 • Elevadministration
 • Reception/telefon
 • Elevoptagelse
 • Studiekort
 • Besøgsdage
 • Brobygning