Ansatte i studieadministration

Studiesekretær

de@rysensteen.dk

 • Elevadministration
 • GSK-administration
 • Terminsprøver
 • Studieretningsprojekt
 • Eksamen


 

Studiesekretær

amy@rysensteen.dk

 • Elevoptagelse
 • Elevadministration
 • Reception/telefon
 • Studiekort
 • Besøgsdage
 • Brobygning

 

Studiesekretær

abl@rysensteen.dk

 • Elevadministration 
 • Fravær
 • Tjans
 • SU