Ansatte i studieadministration

Studiesekretær

jlr@rysensteen.dk

 • Elevoptagelse
 • Elevadministration
 • Reception/telefon
 • Studiekort
 • Besøgsdage
 • Brobygning

Studiesekretær

abl@rysensteen.dk

 • Elevadministration 
 • Studietursopkrævning og -regnskab
 • Fravær og godskrivning
 • SU         

Studiesekretær

msv@rysensteen.dk

 • Elevadministration
 • GSK-administration
 • Terminsprøver
 • Studieretningsprojekt
 • Eksamen