Indien - Bangalore

Saandeepani Academy for Excellence

Partnerskole for w-klasserne

Under Corona-pandemien i 2020 kom vi i kontakt med Saandeepani Academy for Excellence og indledte et samarbejde. Saandeepani blev en del af det virtuelle samarbejdsprojekt UGEN (United Global Education Network) og bidrog til de mange virtuelle konferencer om undervisning og pædagogik på tværs af lande. Efter det igen er blevet gjort muligt at rejse, ønsker vi derfor at fortsætte parnerskabet med Saandeepani, som - sammen med Fergusson College i Pune - er blevet partnerskole for w-klasserne.

Saandeepani Academy for Excellence blev oprettet i 2011 og har en primært kvindelig skoleledelse og er ligesom Rysensteen internationalt orienteret. Skolen ligger uden for byen Bangalore, som er landets tredje mest befolkede og i dag har fået "Indiens Silicon Valley" på grund af dens rolle som landet ledende IT-eksportør.

Læs mere på skolens hjemmeside her.