USA - Boston

Tabor Academy

Partnerskole for y-klasserne

Vores partnerskole Tabor Academy er den skole, som y-klasserne har udveksling med. Den ligger i byen Marion, tæt på Boston, i Massachusetts.

Tabor Academy uddanner sine elever til at være dygtige kommunikatorer, kompetente holdmedlemmer og selvstændige individer, samt indsigtsfulde, kritiske tænkere. Tabors fællesskab vægter intellektuel nysgerrighed, åbensindet debat samt undersøgende ånd og integritet højt i alle aspekter af skoleliver, men særligt i elevernes faglige mål.

Læs mere om Tabor Academy på skolens hjemmeside.