Jan Aasbjerg Petersen

JP
jp@rysensteen.dk
Dansk
Religion

Dansk og religion underviser jeg i - med passion. Religion er evigt aktuelt, og jeg forsøger at bringe den aktualitet ind i min undervisning, så arbejdet med klassiske grundtekster tænkes ind i nutidige problemstillinger/kontekster. Og så er det en vigtig pointe, at mennesker inden for samme religion har forskellige religiøse forestillinger: Protestantismen i Danmark er forskellig fra protestantismen i USA. Min danskundervisning har et klart fokus på at skabe analytiske læsere, der bliver klogere på sig selv og på andres tanker om eksistens - nutidigt som historisk. Desuden træner jeg eleverne i at møde journalistik og massemedier som facebook med et analytisk og kritisk blik. Jeg ser det som mit ypperste mål at udvide elevernes selvforståelse og forståelse af andre, anderledes tænkende mennesker.

Ud over undervisningen står jeg for litterær studiekreds - læs mere om det her.