Naturvidenskabeligt grundforløb

AHB
ahb@rysensteen.dk
Naturvidenskabeligt grundforløb
CBO
cbo@rysensteen.dk
Fysik, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
ERA
era@rysensteen.dk
Fysik, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
ISM
ISM@rysensteen.dk
Kemi, Naturvidenskabeligt grundforløb
JA
ja@rysensteen.dk
Biologi, Bioteknologi, Kemi, Naturvidenskabeligt grundforløb
MEP
mep@rysensteen.dk
Biologi, Idræt, Naturvidenskabeligt grundforløb
PN
pn@rysensteen.dk
Fysik, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
SMA
sma@rysensteen.dk
Biologi, Matematik, Naturvidenskabeligt grundforløb
TN
tn@rysensteen.dk
Historie, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb