Oldtidskundskab

CDH
cdh@rysensteen.dk
Dansk, Historie, Oldtidskundskab
LJe
lje@rysensteen.dk
Historie, Oldtidskundskab, Religion
BIRK
birk@rysensteen.dk
Oldtidskundskab, Religion
PS
ps@rysensteen.dk
Matematik, Oldtidskundskab
PBH
pbh@rysenssteen.dk
Almen sprogforståelse, Latin, Oldtidskundskab