Læreplan, progressionsplan og GCP-metroen

Baggrund for Global Citizenship Programme på Rysensteen Gymnasium

På Rysensteen Gymnasium har det grundlæggende værdisæt siden 1990'erne været rundet af en demokratisk omgangsform både i undervisningen og i skolekulturen generelt. Eleverne har altid haft medindflydelse i mange beslutninger, har deltaget aktivt i evalueringsopbygninger og har ofte påtaget sig et stort ansvar ved planlægning af tiltag på skolen eller ved tilrettelæggelse af arrangementer.

Dette blev i 2011 udbygget med en stor international satsning kaldet Global Citizenship Programme, der udover partnerskoler over hele verden til alle spor også har resulteret i en læreplan, der nøje beskriver, hvordan vi arbejder med programmet  i den daglige undervisning. I 2015 blev Rysensteen Gymnasium godkendt som international profilskole for dette arbejde. 

Læs vores læreplan for Global Citizenship Programme nedenfor, og se hvordan den udmøntes i skolens progressionsplan.

Se Rysensteens GCP-læreplan
Se Rysensteens progressionsplan for 1.G-elever 2020-21 eller for 2.- og 3.G-elever 2020-21

Den klikbare GCP-Metro

GCP-Metroen er en grafisk præsentation af, hvordan eleverne møder Global Citizenship Programme og opnår Globalt medborgerskab i løbet af deres tid på Rysensteen - både i fagene, tværfagligt, og uden for fagene.

Klik på de forskellige "stop" på Metroen for at læse mere om hvert enkelt forløb

Eller hold musen over de forskellige punkter, for at læse en lille smagsprøve på forløbet

Målet med hele GCP-projektet er at udvikle en forståelse af globalt medborgerskab hos jer. Som det sidste i jeres GCP-uddannelse gennemfører vi en afsluttende evaluerende samtale. Her anvender I de kompetencer, I har oparbejdet i forhold til at undersøge og udlægge globale udfordringer på destinationen. Eks.: I alle samf-A-klasser laves der i 3.g et forløb om international politik Eks.: I alle samf-A-klasser laves der i 3.g et forløb om international politik Det fjerde og sidste kulturforståelsesforløb lægger direkte op til jeres GCP-rejse i 3.g. I løbet af efteråret i 2. og 3.g har I mulighed for at komme på et GCP-praktikforløb uden for skolen. Eks: I oldtidskundskab undersøges den hvide farves betydning for vestlig selvforståelse gennem analyser af antikkens skulpturer. I Frivillighedsprojekterne arbejdes der på at fremme dit sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Rys-MUN er et simulationsspil af FN's generalforsamling. På sciencedagen kommer I til at arbejde med aktuelle emner inden for science i et globalt perspektiv. I Frivillighedsprojekterne arbejdes der på at fremme dit sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde. Eks.: I danskforløbet om romantikken arbejdes der i 2.g med begrebet danskhed I globale tendenser skal I arbejde tværfagligt med en global problemstilling, der kan kobles til jeres destinationsland. Eks.: I danskforløbet om romantikken arbejdes der i 2.g med begrebet danskhed I det tredje kulturforståelsesforløb skal I gennem 2. fremmedsprog arbejde med kulturmøder ude i verden. I det andet kulturforståelsesforløb arbejder I i religionsfaget med etiske spørgsmål som en del af det globale medborgerskab. Eks.: I danskforløbet om romantikken arbejdes der i 2.g med begrebet danskhed Her arbejder I med at udvikle et innovativt løsningsforslag til én eller flere af de problematikker, som relaterer sig til FNs verdensmål. Eks. I historie arbejder I med borgerskabsbegrebets udvikling. I forløbet om sundhed skal I arbejde tværfagligt i samfundsfag og idræt. I Frivillighedsprojekterne arbejdes der på at fremme dit sociale engagement gennem deltagelse i frivilligt arbejde. I områdestudier får I en forsmag på, hvorledes fagene arbejder med GCP. I det første kulturforståelsesforløb fokuserer vi på jeres eget kulturelle udgangspunkt. Eks.: Kemiholdene arbejder med planteolie som case. Her arbejdes der tværfagligt med forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være et menneske. Her modtager I en overordnet introduktion til FN, FNs 17 verdensmål og FNs opbygning. Eks.: Fysikholdene arbejder med bæredygtig energi som case. Det centrale i NV-forløbet er anvendelsen af naturvidenskab til at undersøge og forstå verden. Globalt udsyn betyder, at du som elev får indsigt i vigtige forhold i hele verden. Stillingstagen betyder evnen til ikke bare at vide noget og kunne analysere, men også udvikle en fornemmelse af ansvar. Du skal i løbet af din tid på Rysensteen Gymnasium udvikle din selvindsigt. Ud over de mange GCP-projekter vil du møde GCP i forløbene i de enkelte fag. I en række af de GCP-orienterede projekter vil du møde et overfagligt perspektiv. I de tværfaglige projekter vil I arbejde med GCP i flere fag på samme tid.

Læreplan og progressionsplan GCP