Læse-og skrivevejledning

Hvorfor opsøge læse- og skrivevejledning?

Det kræver gode læse- og skrivefærdigheder at gå i gymnasiet. Hver uge er der mange tekster, som skal læses. Og der er både mange mindre og en håndfuld større skriftlige opgaver (DHO/SRO/SRP), som skal skrives i løbet af gymnasietiden. Det kan hurtigt blive uoverskueligt, hvis du har svært ved at læse eller stave – eller hvis du oplever, at det er vanskeligt at komme i gang med eller at strukturere dine opgaver. Der er heldigvis god hjælp at hente på Rysensteen Gymnasium. 

Hvem kan bruge læse- og skrivevejledningen?

  •  elever med læsevanskeligheder (langsomme eller svage læsere)
  •  elever med ordblindhed
  •  elever med andre typer af sproglige problemer (grammatik, sætningsbygning, stavning, ordforråd)
  •  med at effektivisere lektielæsning (læsestrategier og faglig læsning)
  •  med skriftligt arbejde (struktur, redigering m.m.)

Er du ordblind eller har du en formodning om, at du måske er ordblind?

Hvis du i grundskolen er testet ordblind, så vil du i gymnasiet have ret til studiestøtte, til IT-hjælpemidler samt forlænget tid i forbindelse med eksaminer og prøver. Tag derfor kontakt til læsevejlederen for at få mere at vide. Hvis du i grundskolen f.eks. har fået ekstra støtte i dansk, men aldrig er blevet testet for ordblindhed, så kan du blive testet hos læsevejlederne

Hvordan får du fat i læsevejlederen?

Læse-skrivevejleder er Christine Halse (CH), som også er studievejleder og underviser i dansk. Du kan skrive direkte til Christine på Lectio eller på mail: mail@rysensteen.dk