Ordblindhed

Kontakt

Læse-skrivevejleder er Christine Halse (CH), som også er studievejleder og underviser i dansk. Du kan skrive direkte til Christine på Lectio eller på mail: ch@rysensteen.dk

Til den kommende elev, som er testet ordblind i grundskolen

Det er en god idé allerede i forbindelse med din optagelse at gøre skolen opmærksom på, at du er ordblind. Samtidig kan du og dine forældre med fordel tage direkte kontakt til læsevejlederen, således at vi kan ansøge SPS (specialpædagogisk støtte). Der kræves nemlig en skriftlig bemyndigelse. Hvis vi kan søge SPS i god tid, så vil du have adgang til fx digitale hjælpemidler allerede fra skoleårets begyndelse. Læs mere på spsu.

Til den ordblinde elev på Rysensteen

Hvis du er ordblind, så vil læsevejlederen hjælpe dig med at ansøge SPS. Dette kræver en underskrevet bemyndigelseserklæring fra dig (eller dine forældre hvis du er under 18 år). 

SPS til ordblinde elever i gymnasiet

SPS er forkortelse for “specialpædagogisk støtte”, og denne støtte skal sikre at du som ordblind kan tage en ungdomsuddannelse på lige fod med alle andre. 
Som ordblind i gymnasiet har man mulighed for følgende støtte: 

  • Kompenserende it-teknologi.
  • Instruktionstimer til it-teknologien.
  • Individuelle studiestøttetimer, som fx. kan anvendes i forbindelse med større skriftlige opgaver eller eksamensforberedelse.

Læs mere på spsu.

Livsvarigt medlemsskab af NOTA

Som ordblind kan du få livslang adgang af Nota Bibliotek. Her har du adgang til mere end 40.000 bogtitler inden for skønlitteratur, faglitteratur, studiebøger og tegneserier. På Nota.dk kan du afspille, downloade og bestille bøger i tilgængelige formater som lydbøger og e-bøger. Vær opmærksom på at det er smart at have Nota som app. 
Som ordblind studerende kan du gennem læsevejlederen bestille nye studiebøger hos Nota. Kontakt læsevejlederen, hvis der er noget du ikke kan finde. 

Medlemskab af Bookshare

Bookshare er et amerikansk net-bibliotek, hvorfra en lang række engelsksprogede bøger kan downloades. Man skal være personligt medlem for at downloade bøger hos Bookshare. Som ordblind og medlem af Nota, får du både indmeldelsesgebyret og det årlige gebyr betalt af Nota. Tag kontakt til læsevejlederen for information om indmeldelse. 
 

Rysensteen Gymnasium tilbyder desuden

  • Gratis adgang til AppWriter Cloud (brug unilogin)
  • Gratis adgang til Ordlab.dk (brug unilogin)

Til prøve og eksamen som ordblind

Som ordblind har du ret til at gå til eksamen på særlige vilkår. Dette betyder at du fx kan få forlænget tid til skriftlige eksamener og forlænget forberedelsestid til mundtlige eksamener. Dit konkrete behov aftales med læsevejlederen, som sørger for at informere skolens eksamensansvarlige. 

Hvis du som ordblind skal flytte fra Rysensteen til en anden ungdomsuddannelse

Hvis du fortsætter på en ny ungdomsuddannelse, kan du tage dine hjælpemidler med dig.  Du skal kontakte den SPS-ansvarlige på den nye skole og gøre opmærksom på, at du har hjælpemidler eller anden form for støtte, som skal flyttes med dig over på den nye uddannelse. 

Hvis du som ordblind skal starte på en videregående uddannelse

Retten til SPS følger dig hele vejen gennem uddannelsessystemet, også hvis du fx skal på studieophold i udlandet.  Hvis du går direkte fra ungdomsuddannelsen, skal du være opmærksom på, at du kun beholde dine hjælpemidler i tre måneder. Det nye uddannelsessted skal søge om overflytning af dine hjælpemidler. Læs mere på spsu.

Hvis du har været ude af uddannelsessystemet et år eller flere, så skal du tage kontakt til den SPS-ansvarlige på den pågældende uddannelsesinstitution. Læs mere på spsu.

Hvad er ordblindhed?

I Det danske Nationalleksikon står en definition og beskrivelse af ordblindhed/dysleksi. Definitionen er formuleret af professor dr. phil. Carsten Elbro i 1992:

"Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før. Læse- og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd, fx kulde læst som kunne, og dig skrevet din.

I 1990 beskrev 7 % af voksne danskere sig selv som ordblinde; ca. 3 % havde alvorlige problemer med at læse dagligdags tekster. Ordblindhed skyldes hverken dårlig begavelse, synsvanskeligheder eller problemer med at kende forskel på venstre og højre. Derimod har ordblinde vanskeligt ved at opdele sammenhængende tale i de sproglyde (fonemer), som danner grundlaget for skriften. 

Ordblindhed optræder da også hyppigt sammen med andre sprogvanskeligheder (dysfasi). Hos svært ordblinde er der fundet relativt mindre omfang af sprogfelterne i den venstre hjernehalvdel, især på oversiden af tindingelappen. Disposition for ordblindhed er arvelig. Det gælder for både de karakteristiske vanskeligheder ved læsning og skrivning og for usikkerheden i forbindelse med isolering af sproglyde i sammenhængende tale. 

Gennem intensiv læseundervisning kan ordblinde tilegne sig læsefærdighed, og især tidlig systematisk læse- og sprogundervisning har vist sig effektiv."

Mere viden om ordblindhed