Marlene F. Ballebye

MBA
mba@rysensteen.dk
Dansk
Dramatik

Det er sjovt at lære, og det er min erfaring, at det kun bliver sjovere, når man arbejder kreativt og praktisk med det teoretiske stof. Jeg er uddannet cand.mag., og mine fag er dramatik og dansk. To fag, der supplerer hinanden rigtig godt, og som jeg har undervist i i otte år. Dramatik er et kreativt fag, hvor du bliver udfordret; ikke blot intellektuelt igennem læsning, øvelser og refleksion over dit eget og de andres arbejde. Men også i forhold til dig selv og dine grænser som helt sikkert vil blive rykket i en positiv retning i løbet af den tid, du har dramatik! Danskfaget har bl.a. fået en mediemæssig dimension, som på flere måder har en sjov, faglig snak med dramatikfaget. Her laver vi fx egne dokumentarfilm og egne netaviser med afsæt i teori og genreforståelse. Undervisningen supplerer jeg bl.a. med egne udgivelser. Senest har jeg været med til at skrive bogen Ny skriftlighed – en brugsbog, Systime, der er en øvelsesbog med fokus på, hvordan du kan øve dig i at blive endnu bedre til at skrive i de fleste fag. Derudover har jeg skrevet artikler om forumteater og Line Knutzon i ”Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier”.
Derudover har jeg fået udgivet et AT-forløb om Klimatopmødet i 2009 (Systime). Forløbet indeholder en selvlavet film som eksempel på et dilemmaspil (inspireret af forumteater), man med fordel kan anvende i flere fag til belysning af en konfliktfyldt situation som fx klimaproblematikken.