1g-klasserne på besøg i FN-Byen

Den 13. september var alle skolens 1g-elever igen på besøg i FN-Byen. Dagen startede med en sejltur til Nordhavn, som er den bydel, hvor FN-Byen ligger. Det er år i 70-årsdagen for menneskerettighedserklæringen, og der var i år derfor særligt fokus på denne. I første runde holdt Stinne Lyager Bech (Amnesty International) og Natascha Skjaldgaard (Ungdomsdelegeret i FN) oplæg om, hvordan menneskerettighederne spiller ind i deres arbejde. Efter deres oplæg, fik eleverne mulighed for at stille de to talere spørgsmål.         

Efter en kort pause var fem elever fra GCP-udvalget på skolen klar til at stille fem repræsentanter fra henholdsvis UNDP, UNFRA, UNHCR, UNEP-DTU og WFP nogle konkrete spørgsmål omhandlende deres fokusområde. Dagen sluttede med, at repræsentanterne gav tilhørerne indsigt i, hvad vi som gymnasieelever kan gøre for at hjælpe på områder som klima, flygtninge, udvikling, overbefolkning, sult og generelt for at fremme menneskerettighederne.

Elev stiller spørgsmål til de to talere