Inspirerende innovationsdag på Rysensteen

Den 12.10. mødtes samtlige 1.g elever for at arbejde med klassefællesskaber. Dagen blev sparket i gang af Julie Skaar, COO & Co-Founder af Turbo, direktør for Motorfabrikken mv., der holdt et inspirerende oplæg om fællesskaber og den gode idé.
I klasserne skulle eleverne arbejde med problemstillingen:
Hvilke interesser og fællesskaber kan samle klassen?  

Opgaven gik ud på at udvikle fællesskaber for deres klasse og pitche ideer til fællesskabsskabende aktiviteter og sammenhold. Eleverne arbejdede i delprocesser med sig selv som målgruppe og ideerne blev skrevet ned post-its og endte som flotte små film.

Post-its på tavle