Humaniora og sprog

Sprogkonkurrencer

Sprogfagene: kinesisk, spansk, fransk, tysk og engelsk

I øjeblikket deltager vi på Rysensteen i følgende sprogkonkurrencer: 

  • IL Competition - International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog, læs mere her.
  • Dyrk sproget - en kreativ sprogkonkurrence udbudt af Det nationale center for fremmedsprog (NCFF), læs mere her.
  • Sprogcamp - en weekend hvor man fordyber sig i sprog og et projekt, læs mere her. (Gennemføres ikke i år pga. corona.)
  • Juvenes translatores - er en konkurrence for unge oversættere, læs mere her. (Gennemføres ikke i år pga. corona.)
  • DM i sprog: sprogkonkurrence med en særlig opgave tilknyttet. (Gennemføres ikke i år pga. corona.)
  • Masterclass i sprog - her samarbejder sprogelever med eksterne virksomheder om projektudvikling med fokus på sprog. (Gennemføres ikke i år pga. corona.)

Til hver konkurrence er der tilknyttet en præmie:

  • IL Competiton: Her vinder man et stipendium, en sprogrejse eller et pengebeløb samt pokaler og diplomer
  • Sprogcamp giver gavepræmier
  • Juvenes translatores: Her vinder man en rejse til Bruxelles + præmie

Hvem: 2. og 3.g
Hvordan: Tilmelding hos JR, LBO og WL
Hvornår: efterår

Læs mere: på skolens facebookside, i portalen eller spørg din sproglærer

Historiekonkurrence

Historiekonkurrencen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor danske Gymnasieelever laver forskellige produkter omkring en historisk problemstilling, som hvert år bliver udmeldt af Historielærerforeningen for gymnasiet og HF. Eleverne skal på kreativ vis (film, hjemmeside, podcast, novelle osv.) producere et produkt, hvor formidlingen af et historisk emne er i fokus.

Konkurrencen er for 2. og 3.-g elever, og der er ingen formelle krav for at deltage, men en interesse og et vist talent for faget er en god ide, da man kommer til at arbejde en del med produktet. Undervejs vil der være forskellige vejledninger, som kulminerer med en hel skrivedag kort før afleveringsfristen.

Man kan deltage alene eller i grupper af max 4 personer.

Hvordan: Tilmelding hos Kasper (KaN) og Tomas (TN).
Hvem: 2. og 3.g
Hvornår: Efterår og afleveringsfrist er efter jul 
Læs mere på historielaerer.dk/historiekonkurrencen-2021/
 

Rysensteenere til Sprogcamp i 2019
Rysensteenere til Sprogcamp i 2019

Rysensteenere til Historiekonkurrence i 2014
Rysensteenere til Historiekonkurrence i 2014

Rysensteenere vandt i 2020 Historiekonkurrencen med dette projekt
Rysensteenere vandt i 2020 Historiekonkurrencen med dette projekt