Humaniora og sprog

Sprogkonkurrencer

Sprogfagene: fransk, kinesisk, tysk, engelsk og spansk


I øjeblikket deltager vi på Rysensteen i følgende sprogkonkurrencer: 

  • IL Competition - International Language Competition er en sprog- og kulturkonkurrence i moderne sprog, læs mere her.
  • Sprogcamp - en weekend hvor man fordyber sig i sprog og et projekt, læs mere her.
  • Juvenes translatores - er en konkurrence for unge oversættere, læs mere her.
  • (DM i sprog): sprogkonkurrence med en særlig opgave tilknyttet - gennemføres ikke i år.

Til hver konkurrence er der tilknyttet en præmie:
IL Competiton vinder man et stipendium, en sprogrejse eller et pengebeløb samt pokaler og diplomer
Sprogcamp giver gavepræmier
Juvenes translatores: Her vinder man en rejse til Bruxelles + præmie

Hvordan: Tilmelding hos DK (Dorthe Rasmussen Kjær)
Hvem: 2. og 3.g
Hvornår: efterår
Læs mere: på skolens facebookside, i portalen eller spørg din sproglærer

 

Historiekonkurrence


Historiekonkurrencen er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor danske Gymnasieelever laver forskellige produkter omkring en historisk problemstilling, som hvert år bliver udmeldt af Historielærerforeningen for gymnasiet og HF. Eleverne skal på kreativ vis (film, hjemmeside, podcast, novelle osv.) producere et produkt, hvor formidlingen af et historisk emne er i fokus. Konkurrencen er for 2. og 3.-g elever, og der er ingen formelle krav for at deltage, men en interesse og et vist talent for faget er en god ide, da man kommer til at arbejde en del med produktet. Undervejs vil der være forskellige vejledninger, som kulminerer med en hel skrivedag kort før afleveringsfristen.
Man kan deltage alene eller i grupper af max 4 personer.

Hvordan: Tilmelding hos DK, RSt eller MBl
Hvem: 2. og 3.g
Hvornår: Efterår og afleveringsfrist er efter jul 
Læs mere på historielaerer.dk/historiekonkurrencen-2019/