Invitation til konferencen "Veje til Verdensborgerskab"

Verdensborgerskab på dagsordenen Fredag d. 5. april sætter Rysensteen Gymnasium fokus på den globale dannelse med konferencen ”Veje til verdensborgerskab”. Konferencen vil sætte fokus på, hvordan man kan arbejde med verdensborgerskab i et gymnasieperspektiv. Konferencen vil består af oplæg fra kultur- og uddannelsesforskere, og der vil være workshops med fokus på, hvordan man kan operere med global dannelse i hele gymnasiets fagrække (herunder naturligvis historiefaget), hvordan undervisning i kulturforståelse kan struktureres, hvordan studieture kan rettes mod globale perspektiver, og hvordan man som ledelse kan bygge en international profil op, og generelt vil dannelsesperspektiver og globale spørgsmål fylde dagen. Som deltager modtager du ud over det faglige program forplejning og et eksemplar af den nye antologi ”Veje til verdensborgerskab - Global dannelse i gymnasiet” med en lang række artikler af undervisere, forskere, ledere med mere. Prisen er 500,- Konferencen retter sig mod alle i undervisningssektoren, som har interesse for globale problemstillinger fra folkeskole til universiteter og andre videregående uddannelser. Vel mødt!

Se hele invitationen og programmet her.

Invitation til konferencen "Veje til Verdensborgerskab"