Finaler i 1g-ernes innovationsprojekter

Årets GCP4-forløb om de 17 FN-verdensmål og innovation er netop veloverstået. Hele 1. årgang har i løbet af ugen arbejdet med udvalgte verdensmål som passer til det partnerland, den pågældende klasse arbejder med. I  tre dage har klasserne arbejdet med at bliver klogere på, hvordan udvalgte FN-verdensmål kan relateres til netop deres partnerskoleland. Mange har arbejdet med FN-mål 5 om at skabe mindre ulighed mellem kønnene. Fredag var der først finaler i alle klasser, hvor to vindergrupper blev udpeget, som gik videre til semifinaler. Eleverne er blevet bedt arbejde innovativt og løsningsorienteret i forhold til en bestemt problemstilling som tager afsæt i det valgte verdensmål f.eks. fattigdom, ligestilling, sundhed etc. 

Det blev til mange relevante løsningsforslag fra stop-motion-film over spil til en selvskrevet sang. Midtvejs i forløbet er eleverne blevet bedt pitche deres ideer i tværfakultære grupper ud fra tanken om, at eleverne med deres forskellige kompetencer kan give hinanden brugbar feedback. Inden præsentationen i salen af de fire vindergruppers løsningsforslag, havde den ene samfundsfagsklynge besøg af Emilie og Christine - to eksterne dommere fra Miljø- og Fødevareministeriet som efter grundige overvejelser fandt en vindergruppe blandt de flere gode løsningsforslag. 

Tillykke til de fire vindergrupper fra hhv. science, samfundsfag og humaniora som alle vandt chokolade nok til hele weekenden! 

semifinale GCP-4