Hyggelig afslutning på Masterclass i sprog

Elever med fransk, tysk, spansk og kinesisk får uddelt diplomer og udtalelser for deres deltagelse i Masterclass i sprog på Rys!

Hovedfokus for denne Masterclass har været et samarbejde med den eksterne samarbejdspartner Plant Jammer om at skabe et produkt til deres virksomhed, hvor sproglige og kulturelle kompetencer har været en nødvendighed for at løse opgaven. Forud for denne produktudvikling har eleverne deltaget i workshops og oplæg om kulturel intelligens, innovation og iværksætteri. Eleverne har arbejdet selvstændigt og innovativt, og har gennem arbejdet med eksterne aktører stiftet bekendtskab med erhvervslivet.

forside