Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Ane Halsboe-Jørgensen

Læs brevet til årets studenter fra Børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil og Uddannelses- og forskningsministeren Ane Halsboe-Jørgensen her. 

forside