GCP-dag for 1.g'erne 2020

D. 18/11 afholdt Rysensteen den tredje GCP-dag i efteråret 2020.  Denne gang for skolens 1.g-årgang under temaet: Den demokratiske samtale under pres.

Dagen indledtes vanen tro med oplæg af Clement Kjersgaard. Heldige 1.a var til stede på FT-1, hvor Clement også opholdt sig, mens de resterende klasser var fordelt på klasselokaler på Flæsketorvet og så med over Zoom. Clement præsenterede forskellige vinkler på udfordringerne for den demokratiske samtale: fake news, bobler på de sociale medier, Donald Trump, cancel culture o.m.a.

Efterfølgende stillede 1.g-eleverne spørgsmål om bl.a. den danske mink-sag, Covid-ansigtsmasker som politiske identitetsmarkør i USA og mediernes rolle som den fjerde statsmagt. Alle spørgsmål som relaterede sig til, hvordan vi kan fremme den demokratiske samtale i både Danmark og resten af verden.

Da Clements oplæg var overstået gik alle 14 1.g-klasser i gang med at lave case-baserede opgaver om identitetspolitikkens muligheder og udfordringer for at fremme den demokratiske samtale samt den aktuelle danske el-bilsproblematik ud fra spørgsmålet: Kan det, når alle beregninger over produktion, batteriopladning etc. er lavet, betale sig for klimaet at satse så hårdt politisk på el-biler, eller kan det bedre betale sig at investere i andre tiltag?

Dagen blev rundet af ved, at alle klasserne formulerede fem regler for den gode demokratiske samtale på Rysensteen Gymnasium. Disse regler hænger nu over alt på Flæsketorvet som en påmindelse om, at det vigtigt - også her mellem Rysensteens elever og ansatte - at blive med at ihukomme, at den demokratiske samtale hviler på oplysning og villighed til at lytte på mennesker, man er uenige med.

Besøg fra Clement Kjersgaard på 1.g'ernes GCP-dag 2020