GCP-dag for 2.g'erne 2021

D. 8/4 blev skoleårets anden GCP-halvdag for Rysensteens 2.g'ere afholdt. Dagen havde fokus på et tema, som fylder meget for eleverne, nemlig den demokratiske samtales tilstand og udvikling i identitetspolitikkens og de sociale mediers tidsalder.

Dagen blev indledt med et oplæg om ovenstående temaer fra Jakob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia. Herefter lavede eleverne gruppearbejde med fokus på først identitetspolitik og dernæst på, hvad konsekvensen af de sociale mediers foretningsmodel har for den demokratiske samtale.

Eleverne sluttede dagen af med at skitsere tre kriterier for den gode demokratiske samtale på Rysensteen. Elevernes forslag til kriterier bliver delt med elevrådet, der efterfølgende vil bruge dem som inspiration ift. udbygge Rysensteens fælles forståelse af, hvilke forudsætninger den gode demokratiske samtale bør hvile på her på skolen.

Mens nogle af klasserne var med hjemmefra via Zoom, kunne andre af klasserne med stor glæde være til stede i lokalerne på Flæsketorvet og deltage fysisk i GCP-halvdagen.

2.g'ernes GCP-dag 2021 blev indledt med et spændende virtuelt oplæg m. Jakob Mchangama