Virtuel workshop med partnerskole i Uganda

Mandag den 14/6 afholdt 2.k en virtuel workshop-dag med deres partnerskole i Uganda - Kasubi Parents Secondary School. Der blev både tid til at lære hinanden at kende, lave øvelser om demokratisk deltagelse og magtfordelingen på vores skoler og tale om ligestilling mellem kønnene.

Hele dagen var arrangeret af en gruppe elever fra 2.k med sparring fra Anders Schultz. Dagen var en del af et projekt i DUF, hvor de danske og ugandiske elever skal arbejde sammen om at sikre og fremme demokratisk deltagelse blandt unge og ligestilling mellem kønnene i de to samfund. 

Det var en rigtigt spændende dag fyldt med nye indtryk, inputs og glæden ved at ‘møde’ hinanden. Alle ser meget frem til at fortsætte projektet og forhåbentligt snart mødes i virkeligheden.

D. 14/6 mødtes elever fra 2.k virtuelt med elever fra vores partnerskole i Uganda