Besøg fra FN-Byen

D. 31/8 afsluttedes 1.g'erenes FN-introduktionsforløb med et besøg fra FN-byen i vores lokaler på Flæsketorvet. Dagen bød på først på oplæg fra repræsentanter fra de fire FN-agenturer; UNDP, UNFPA, UNHCR og UN Women.

Efterfølgende skulle 1.g-eleverne arbejde med dilemmaer relevante for FN's arbejde med de 17 verdensmål og gennem gruppearbejde komme frem til løsningsforslag på dilemmaerne. Én gruppe fra hver klasse blev udvalgt til at fremlægge deres løsningsforslag for resten af årgangen samt for de besøgende fra FN, som efterfølgende indgik i dialog med dem.

Nysgerrigheden og interesseren var høj igennem hele dagen, og det var en sand fornøjelse endelig at kunne samle en hel årgang til et arrangement igen efter corona.

Repræsentant fra UNDP fortæller for Rysensteens 1.g-årgang