3.g'erne på Den Kongelige Afstøbningssamling

På en kold dag i februar besøgte alle klasser i oldtidskundskab Den Kongelige Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus, som normalt er lukket for offentligheden. Under kolonitiden blev bygningen brugt til opbevaring af kolonialvarer produceret af slavegjorte og fragtet hertil fra De Vestindiske Øer. Siden 1980’erne har pakhuset dannet ramme for en samling af mere end 2000 gipskopier af især antikke skulpturer.  Samlingen blev indkøbt i slutningen af 1800-tallet med det formål at den klassiske kunst skulle danne grundlag for en klassisk dannelse af befolkningen. Skulpturerne afspejler forestillingen om det hvide demokratiske menneske som ideal og den vestlige civilisations overlegenhed. Formålet med ekskursionen var at reflektere over det for os i dag åbenlyst paradoksale i at placere afstøbningssamlingen netop i Vestindisk Pakhus. Herunder hvordan placeringen kan udnyttes til at forbinde de to historier med hinanden. 

Vi havde et interessant besøg, og vi ser frem til at inddrage de nye perspektiver besøget har givet os i den daglige undervisning i oldtidskundskab!  


 

3.g'erne på Den Kongelige Afstøbningssamling