Roberta Metsola på besøg på RYS!

Torsdag morgen til åbningen af dette års RYSMUN fik vi fornemt besøg af formand for Europa-Parlamentet Roberta Metsola. Sammen med 2.g-eleverne og vores besøgende partnerskoleelever blev der drøftet EU, Europa-parlamentsvalg, Tiktok, Valg i USA, klima etc. I det hele taget var det en kæmpe fornøjelse at høre om EU samt drøfte emner, der rør sig for eleverne. 

Besøg af Robera metsola