Virtuel Konference med netværk af partnerskoler

Fredag d. 9. februar er Rysensteen for syvende gang vært for en virtuel konference i netværket United Global Education Network (UGEN). Netværket består af skoler fra hele verden - både vores partnerskoler samt andre samarbejdspartnere. I netværket debatteres pædagogiske, didaktiske og organisatoriske problematikker, hvor lærere og ledere fra skolerne præsenterer og lærer af hinanden.

Denne gang er temaet Challenges to student well-being - et tema som går på tværs af kulturer og som altid er et samtaleemne, når vi mødes med partnerskolerne. På konferencen vil vi drøfte den mistrivsels-tendens, som synes at ramme ungdommen i denne tid, hvordan forskellige lande oplever mistrivsel, hvad årsagerne er, og hvordan vi hver især forsøger at håndtere den.

Over 50 lærere og ledere fra Indien, USA, Canada, Argentina, Egypten, Kroatien, Thailand, Albanien, Grønland, Polen og Tyskland vil deltage og udveksle erfaringer, diskutere og få nye perspektiver på, hvad der synes at være blandt de største udfordringer for denne generation.

 

Du kan se mere om UGEN-konferencen på hjemmesiden her.

7th UGEN conference 2024