Innovationsforløb for 2. årgang

Den 1., 2. og 5. februar deltog hele 2. årgang i et interessant innovationsforløb - med udgangspunkt i elevernes forskellige fag.

Forløbet blev indledt af PhD og lektor Dan Hvidtfeldt som fortalte om betydningen af og et historisk blik på kreativitet og innovation. Derefter fordelte klasserne sig og dansk/ samfundsfagsklasserne hørte endnu et spændende oplæg om medier ved Clement Kjersgaard. Disse hold arbejdede videre ud fra problemstillingen ‘Hvordan får vi unge til at læse og se flere nyheder?’ Science-eleverne programmerede og fremmedsprogs-eleverne producerede interessante løsningsforslag inden for sprogfagene.

Mandag d. 5/1-24 blev afsluttet af finaler, hvor eleverne stemte på tre vindergrupper fra hhv. dansk/samfundsfag, sprog og science. Det blev til nogle virkelig gode løsningsforslag som både var ‘nye i konteksten’ og ramte den unge målgruppe.

Tak til alle for det flotte arbejde.

Innovationsforløb for 2. årgang