3e har været i Canada!

Onsdag d.4. oktober ankom vi i Københavns Lufthavn efter en fantastisk og begivenhedsrig tur til den canadiske by Toronto. Trods vores manglende mulighed for homestays oplevede vi alligevel Canadas karakteristiske multikulturalisme på tæt hold i flere forskellige sammenhænge. 

Vores første møde med byen var mest af alt præget af positivitet. Den generelle forventning om at canadiere er høflige, venlige og imødekommende viste sig allerede efter få timer at være sand. Vi gik igennem det finansielle distrikt som kendetegnes af store højhuse med glasfacader, som skaber en rigtig New Yorker-stemning. Selvom at Toronto i høj grad har mange lighedstræk med the Big Apple, så adskiller byen sig alligevel markant i form af mange etniske distrikter såsom Greek Town og Little Italy, hvor forskellige kulturer fra over hele verdenen dominerer hver deres lille bydel. Gennem tilstedeværelsen af disse små distrikter bliver Canadas status som et multikulturelt samfund understreget. Herved tydeliggøres også forskellen mellem USA og Canada selvom få etniskbaseret distrikter også forekommer i New York.      

Den oplevelse der gjorde størst indtryk på os som klasse var uden tvivl vores udflugt til reservatet Rama, hvor vi tilbragte en dag i selskab med mennesker af det oprindelige folk. Dagen bød på lækker hjemmelavet mad (heriblandt elgesuppe), ritualer og ofring af tobak samt den såkaldte silent walk, hvor vi gik i fuldkommen stilhed i omkring to timer i den canadiske natur. Vi fik indblik i de indfødtes hverdag og kultur, samt deres syn på verden der står i stærk kontrast til det omgivende samfund, da de i langt højere grad lever i stor respekt for og i harmoni med naturen. De ser ikke sig selv som indehavere af naturen, men derimod som dens hyrder, hvis opgave er at værne om den. 

Selvom diversitet og multikulturalisme er det klart mest fremtrædende træk ved den canadiske nationale identitet, fandt vi gennem vores besøg på forskellige skoler og samtaler med canadiere ud af, at ishockey er fundament for en fælles passion og interesse i befolkningen på tværs af kulturer. Vi var så heldige at få lov at se en kamp mellem to universiteter, hvor det heldigvis var Toronto der løb med sejren! 

Efter en 10 dages lang tur, kunne vi konkludere at det specielt var i gadebilledet de mange etniciteter, der udgør kernen af det multikulturelle samfund, sås; men efterhånden som vi lærte byen lidt bedre at kende stod det klart at deres mentalitet i høj grad minder om den, der dominerer vestlige samfund som det danske. 

Ida og Cornelia 3e