Dramaprojekt i 1b

I marts havde 1b drama besøg af skuespiller Peter Sloth Madsen. Holdet lavede spændende devisingprojekter, som går ud på at tage
udgangspunkt i fx rummet og i konceptet frem for i et færdigt manuskript som inden for det traditionelle teater.

Arbejdsmetoden lægger sig meget op ad performanceteater og forudsætter, at deltagerne bruger deres kreative og 'innovative' evner
for at løse den stillede opgave bedst muligt.

Produkterne var meget flotte og havde alle forskellige temaer medfokus på det visuelle og/eller det auditive i et samlet scenisk udtryk
af høj kvalitet.