GCP halvdag

Som optakt til skolens årlige GCP-dag den 13.11 var Clement Kjersgaard den 24.10 forbi Rysensteen til fællesarrangement med alle skolens 2.g-klasser. Her talte han for et engageret og videbegærligt publikum om demokrati, samfundsforandring og politik på den nationale og internationale scene. Det blev til en dynamisk og medrivende fortælling om populisme, postfaktualitet og journalistikkens betingelser i de sociale mediers tidsalder.

Efter det medrivende oplæg var der "Q and A med Clement", hvor eleverne demonstrerede en imponerende spørgelyst og videbegær. Særligt klimaproblemer, demokratiets indre og ydre trusler samt den voksende nationalisme var på de unges dagsorden. Vi glæder os til flere perspektiver og eftertænksomme bidrag på skolens GCP-dag den 13.11!