Kulturforskelle til debat

En råkold dag i marts, hvor kalenderen meldte forår, mens vejret snarere vidnede om sibirisk isvinter, var kulturforskelle og dialog til debat blandt alle 1.g elever på Rysensteen Gymnasium. Strategisk konsulent og oplægsholder om kulturel intelligens, Marisa Matarese, satte fokus på dagens emne gennem konkrete eksempler fra hverdagen, både i en arbejds- såvel som hverdagskontekst. Marisa Matarese har selv en tværkulturel baggrund og arbejder med at forberede virksomhedsansatte til tværkulturelt samarbejde og faciliterer danske virksomheders møder med virksomhedskulturer ude i verden. Mange af de pointer Marisa Matarese kom frem til, kan eleverne bruge i deres kommende arbejde med kulturforståelse og kulturmøder i forbindelse med  kontakten til partnerskolen og homestay, såvel som talent tilbud som MEP og MUN, Dortmund og Bretagne udveksling i deres gymnasieforløb. Dagen var fyldt med kreative workshops, hvor eleverne arbejdede med rollespil, produktion af "Do's and Dont's" - oversigter og videoer, parlører og guidelines til kulturmøder. Sidst på dagen fik klasserne besøg af tidligere Rysensteen elever, der fortalte om deres liv efter studentereksamen og hvordan de har brugt deres fremmedsprog efterfølgende til at skabe sig en levevej.