Levende Menneskerettigheder

Den 26. februar havde alle 1g'erne besøg af Levende Menneskerettigheder http://levendemenneskerettigheder.dk/, som fremførte et dilemmaspil i ord, billeder og videoklip omkring det højaktuelle tema om forholdet mellem sikkerhed og frihed i Danmark. Dilemmaet blev debatteret af et panel bestående af Hans Jørgen Bonnichsen, den tidigere chef for PET, journalist på TV2 Jannie Petersen og advokat Thorkild Høyer. 
Undervejs blev Rysensteens elever gentagne gange bedt af moderator, Mette Holm, om at forholde sig til spørgsmål, der relaterede sig til dilemmaet f.eks. brugen af tortur i terrorsager. Eleverne svarede via deres smartphones og som svarene løbende blev registreret virtuelt, kunne eleverne kunne følge via store skærme.