Sciencedag

Onsdag d. 29/11 afholdt Rysensteen Gymnasium sin årlige sciencedag. Årets emne var:

Klima, energi og ressourcer

FNs verdensmål og naturvidenskab. Hvordan kan naturvidenskab bidrage til forståelse af vores udfordringer og hvordan kan naturvidenskab være en del af en løsning.

Her indbydes eksterne foredragsholdere– hver fra sit område – til at belyse dette tema fra forskellige vinkler. Hensigten er dels at præsentere vores elever for en række aktuelle og vedkommende naturvidenskabelige problemstillinger, inddrage dem i overvejelser herom og samtidig give dem en chance for at møde forskere, erhvervsliv og innovative teknologer. 

Dagen startede med at eleverne deltog i to selvvalgte foredrag, som i år bl.a. omhandlede kæmpelyn, klimamodeller, moderne vindmøller, nye former for atomkraft og den politiske kamp for at sikre et stabilt klima og miljø i fremtiden. 

Midt på dagen fik eleverne mulighed for at arbejde med en simpel klimamodel, som gav dem et indblik i hvordan FN’s Klimapanel (IPCC) modellerer de fremtidige klimascenarier.

Dagen sluttede med et festforedrag af professor i klima- og geofysik, Eigil Kaas. Han fokuserede på fysikken bag klimaforandringer, de faktiske forandringer på det globale plan lige nu, samt den politiske indsats på området eller manglen derpå. 

Alt i alt en dag som gav eleverne en unik mulighed for at blive klogere på den nyeste forskning inden klima, energi og ressourcer og hvordan vi sikrer vores fremtid på kloden.