Tegn på dannelse

“Tegn på dannelse. Inspiration til formativ feedback og peer-respons” på bogmesse i Bella Centret 2017

Forlaget U Press udkom i September 2017 med bogen “Tegn på dannelse. Inspiration til formativ feedback og peer-respons”, som fredag den 10. November var centrum for en spændende samtale mellem rektor ved professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann og forsker ved SDU, PhD, Steen Beck på årets bogmesse i Bella Centret. Bogen omhandler et pædagogisk udviklingsprojekt på Rysensteen Gymnasium centreret omkring formativ feedback konkret undersøgt gennem aktionsforskningsprojekter I to år i syv fag, dansk, engelsk, samfundsfag, naturgeografi, idræt, matematik og spansk. Hver aktionsforsker har skrevet en artikel til bogen omhandlende sit aktionsforskningsprojekt og der er knyttet en teoretisk artikel til hvert projekt skrevet af Steen Beck.

Konference Tegn på dannelse 20.November 2017

Lærere fra hele landet havde trodset Novembers efterårsmørke for at deltage i Rysensteen Gymnasiums konference om Tegn på dannelse mandag d.20. November i skolens lokaler på Flæsketorvet.

Konferencen markerer afslutningen på et aktionsforskningsprojekt omkring formativ feedback, med Steen Beck, Phd ved SDU, tilknyttet som ”husforsker”. Arbejdet er mundet ud i syv aktionsforskningsprojekter i fagene dansk, engelsk, samfundsfag, naturgeografi, idræt, matematik og spansk. I september 2017 udkom bogen ”Tegn på dannelse – en inspirationsbog om formativ feedback og peer-respons”, på forlaget U Press. Alle konferencedeltagere modtog på dagen et eksemplar af bogen.

Konferencens indledende oplæg var ved Steen Beck om Undervisning, læring og dannelse i den formative evaluerings tidsalder. Hvordan kan man styrke elevers faglige identitetsprocesser gennem brug af formativ evaluering, og hvordan påvirkes elevers faglige læring? Et teoretisk, empirisk, kritisk og konstruktivt bidrag til afklaring. Derefter var der indledende samtale mellem Steen Beck og de syv aktionsforskere efterfulgt af følgende seks workshops:

  • Processkrivning, elev-feedback og litteraturanalyse i dansk ved lektor i Dansk og Religion Jan Aasbjerg Petersen
  • Fæstnelsesprocesser i samfundsfag ved lektor i Samfundsfag, Kinesisk og Erhvervsøkonomi Josefine Hjejle
  • Konferenceformen som evalueringsproces ved lektor i Naturgeografi Hanne Lillemose Sørensen
  • Logbog og elev-feedback i matematik ved lektor i Matematik og Kemi Mads Leth
  • Selvevaluering, elev-feedback og motivation i fremmedsprogundervisning ved lektor i Engelsk og Dramatik Malene Scharff og lektor i Spansk, Engelsk og Dramatik Trine Roelsgaard
  • Aktionslæring som organisatorisk udviklingsprojekt ved rektor Gitte Harding Transbøl og pædagogisk udviklingschef Julie Rørdam Thom

De seks workshops var efterfulgt af et skarpt oplæg af rektor v professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann om Dannelse – trosbekendelse, protest eller kompas? I dag synes snart sagt alle og enhver at omfavne, næsten befamle dannelsesbegrebet. At få hold på begrebet er er næsten som at sømme budding på en væg. Men der er grund til at opholde sig ved det. Hvorfor kom det igen? Hvad bør vi hæfte os kritisk ved i en dansk pædagogisk sammenhæng?

Dagen sluttede med en vedkommende diskussion mellem Steen Beck og Stefan Hermann med spørgsmål fra salen omkring dannelse i en gymnasiekontekst anno 2017.

/Julie Rørdam Thom