GCP - kort fortalt

For en introduktion til den faglige del af GCP, kan du se nedenstående video. Her forklarer Anders Schultz (Udviklingschef og leder af GCP på Rysensteen) om formålet med GCP og hvordan det udmunder sig i undervisningen - både tværfagligt, i de enkelte fag og uden for fagene: