Forudsætninger for profilansøgere

Forudsætninger og krav til dokumentation for profilansøgning


Ansøgere, der kan optages på baggrund af Rysensteen Gymnasiums GCP-profil og dermed uden om det geografiske afstandskriterium, skal være i besiddelse af særlige internationale og interkulturelle kompetencer, defineret som:

  • Viden om andre kulturers normer og værdier.
  • Evnen til at fungere i andre kulturer i forbindelse med uddannelse eller arbejde, hvilket bl.a. indbefatter benyttelse af fremmedsprogkundskaber.
  • Opnået viden om og resultater med globale problemstillinger (fx. gennem NGO arbejde), som fx. (jvf. Rysensteens GCP læreplan) den økonomiske globalisering, forholdet mellem kultur og nationalstat eller forholdet mellem økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtighed.

HUSK: Dette skal dokumenteres, før du kan komme i betragtning til profiloptagelse på Rysensteen Gymnasium! Se mere nederst på siden.

 Ovenstående kvalifikationer/kompetencer kan opnås gennem følgende erfaringer og engagement:


1: Tokulturel baggrund eller engagement i interkulturelt og/eller internationalt arbejde, fx: 

  • Ansøgere der gennem en tokulturel opvækst har opnået interkulturelle kompetencer – enten i form af at de anvender flere sprog og/eller har opnået kulturelle kompetencer ved at skifte mellem forskellige kulturer i deres hjem og i uddannelse. 
  • Ansøgere, der gennem deres grundskoletid har arbejdet målrettet med internationale opgaver i en NGO: fx CISV, Mellemfolkeligt Samvirke eller andre, der kan dokumenteres ift. indhold og resultater. (Vedlagt udtalelse fra organisationen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.)

2. Længerevarende ophold i udlandet i forbindelse med arbejde og/eller uddannelse, fx:

  • Ansøgere, der som en del af deres opvækst har boet og gået i skole i udlandet i minimum fem måneder (vedlagt udtalelse fra lærer eller leder fra uddannelsesinstitutionen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.) Hvis opholdet i udlandet er foregået for mere end tre år siden, kræves der dokumentation for, at tilegnede interkulturelle og internationale kompetencer er vedligeholdt i den efterfølgende periode, fx. sprogvedligeholdelse og løbende kulturudveksling.
  • Ansøgere, der har haft ophold i udlandet på et udvekslingsophold af minimum 2 semestres varighed. (Vedlagt udtalelse fra lærer eller leder fra uddannelsesinstitutionen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.)


3. Afgangseksamen fra en grundskole eller efterskole med et internationalt uddannelsesprogram

  • Ansøgere med en afgangseksamen fra en grundskole eller efterskole med et internationalt orienteret uddannelsesprogram. (Vedlagt program for uddannelsens indhold samt udtalelse fra lærere eller ledelse med eksempler på opnåede interkulturelle og internationale kompetencer.)


Der skal  foreligge dokumentation for:

  • Elevens egen beskrivelse af de interkulturelle kompetencer, vedkommende har opnået. Dette angives i dette skema
  • Udtalelse fra lærer, studievejleder eller leder vedrørende de opnåede interkulturelle kompetencer, som  ansøgeren har udviklet. Det kan derudover være beskrivelser af det program, som ansøgerne har gennemført på fx grundskole, efterskole, high school o.l., der både er underskrevet og stemplet af institutionen. Dette angives i enten dette skema (på dansk) eller dette skema på engelsk.

BEMÆRK: Alle dokumenter skal uploades på optagelse.dk. Husk at afkrydse feltet “Forrang”, hvis du ansøger på den særlige profil. (Elever, der ansøger på baggrund af en tokulturel opvækst, skal kun udfylde og uploade ét dokument med beskrivelse af egne kompetencer, men dette kan eventuelt understøttes af en udtalelse fra en lærer).


Bemærk: Dokumentation for internationale og interkulturelle kompetencer skal være uploadet med ansøgningen senest 13. marts 2023. Hvis I har spørgsmål til kravene til optagelse, så ring på 33 24 43 11.