Sprog på Rysensteen

Engelsk A, spansk A med tysk fortsætter B/fransk fortsætter B

Denne studieretning med engelsk A, spansk A og tysk fortsætter B/fransk fortsætter B får du rig mulighed for at udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fungerer som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde. Ligeledes er sprog et solidt fundament for at komme til at arbejde med fx kultur, kommunikation, journalistik, oversættelse og forskning efter gymnasiet. Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, fransk, tysk og spansk, og gode sprogfærdigheder er vigtigt for store dele af erhvervslivet, ligesom du i dit videre uddannelsesforløb vil kunne drage nytte af dine sprogkundskaber. Mens du allerede har et vist kendskab til engelsk og tysk/ fransk fra dine år i grundskolen, møder du et helt nyt sprog – spansk, der bygges op fra grunden. Gennem samarbejdet med vores partnerskole i Madrid får du rig lejlighed til at blive klogere på kultur, historie og samfundsforhold i de spansktalende lande. Og gennem udvekslingsbesøg i Spanien og modtagelse af spanske elever på Rysensteen træner du sproget i naturlige omgivelser.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

Se en af vores elever fortælle om at gå på den sprolige studieretning: