Sprog på Rysensteen

Engelsk A, Spansk A 

Denne studieretning med engelsk A og spansk A får du rig mulighed for at udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fungerer som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde. Ligeledes er sprog et solidt fundament for at komme til at arbejde med fx kultur, kommunikation, journalistik, oversættelse og forskning efter gymnasiet. Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, fransk, tysk og spansk, og gode sprogfærdigheder er vigtigt for store dele af erhvervslivet, ligesom du i dit videre uddannelsesforløb vil kunne drage nytte af dine sprogkundskaber. Mens du allerede har et vist kendskab til engelsk og tysk/ fransk fra dine år i grundskolen, møder du et helt nyt sprog – spansk, der bygges op fra grunden. Gennem samarbejdet med vores partnerskole i Madrid får du rig lejlighed til at blive klogere på kultur, historie og samfundsforhold i de spansktalende lande. Og gennem udvekslingsbesøg i Spanien og modtagelse af spanske elever på Rysensteen træner du sproget i naturlige omgivelser.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet

Se en af vores elever fortælle om at gå på den sproglige studieretning:

<

2023 SP A + EN A Timer i 1.g Timer i 2.g Timer i 3.g I alt
Spansk A 90 110 125 325
Engelsk A 90 120 125 335
Dansk A 80 80 100 260
Historie A 40 75 75 190
Tysk f. B / Fransk f. B 100 100   200
Idræt 50 50 50 150
Fysik C 75     75
Biologi C   75    75
Naturgeografi C / Latin C   75   75
Matematik C 125     125
Musik C / Drama C 75     75
Samfundsfag C 
(obligatorisk løft til B i 2.g)
75 125   200
Religion C   75   75
Oldtidskundskab C     75 75
Valgfag C     75 75
Valgfag C → B     125 125
Studieretningsprojekt     20 20
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
45     45
Almen sprogforståelse 45     45
Andre undervisningsaktiviteter       130
Timer i alt 890 885 770 2675

Obligatorisk C→B-løft: fysik B, naturgeografi B/latin B, biologi B, matematik B, idræt B, musik B, drama B, religion B eller B→A-løft: tysk A/fransk A (hvis det er skemateknisk muligt).

Et valgfag i 3.g: informatik C, erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C eller retorik C.

Individuel timepulje på 130 timer

Alle elever har, udover de i skemaet viste timer, en individuel pulje på 130 timer, som skal bruges til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer til fx at træne specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer gennem intensive kurser i bestemte fag eller særlige talentaktiviteter. Puljen kan både indeholde individuelle tilbud og fastlagte aktiviteter for større grupper af elever, herunder aktiviteter i forbindelse med skolens Global Citizenship Programme.

*Tallet er den samlede undervisningstid over de tre år. AP indgår reelt ikke i summen, da timerne kommer fra de fag, der indgår i forløbet (sprogfag). For NV's vedkommende kommer 15 timer fra de fag, der indgår, mens de resterende timer er dedikerede timer til NV.