Science på Rysensteen

Rysensteen Gymnasium udbyder i alt tre forskellige varianter af science-studieretninger.

Har du interesser for problemstillinger og løsninger på fysisk, kemi eller biologiske udfordringer, kan du læse mere om de tre valgmuligheder på undersiderne.

De tre science-studieretninger udgør tilsammen en meget bred vifte af områder indenfor naturvidenskab.
I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens laboratorier i staldene vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed.

Så hvis du er interesseret i at blive klogere på hvordan fysisk, kemi, biologi og matematik kan hjælpe med at løse nogle af verdens udfordringer (f.eks. om fusionsenergi kan løse klimakrisen, om gensplejsning kan løse fødevarekrisen, etc.) kan du læse mere om de tre valgmuligheder på undersiderne

Se en af vores elever fortælle om at gå på en science-studieretning: