Science på Rysensteen

Rysensteen Gymnasium udbyder i alt fire forskellige varianter af science-studieretninger. Har du interesser for problemstillinger og løsninger på fysisk, kemi eller biologiske udfordringer, kan du læse mere om de fire valgmuligheder på undersiderne.

De fire science-studieretninger udgør tilsammen en meget bred vifte af områder indenfor naturvidenskab.
I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens laboratorier i staldene vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed.

Så hvis du er interesseret i at blive klogere på hvordan fysisk, kemi, biologi og matematik kan hjælpe med at løse nogle af verdens udfordringer (f.eks. om fusionsenergi kan løse klimakrisen, om gensplejsning kan løse fødevarekrisen, etc.) kan du læse mere om de fire valgmuligheder på undersiderne