Bestyrelse

Alumneforeningens bestyrelse

Formand

August Thorning Hjortshøj, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2021

 

Næstformand

Anna Worm Høeg Danielewicz, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2016

 

Medlem

Jakob Dreyer, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2009

Sprogofficer i Arabisk

 

Medlem

Lea Krusell, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2016

 

Medlem

Rasmus Bjørn, lærer på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem 

Gitte Harding Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium

 

Deltagende nuværende elev

Andrea Sun Hertz, 3.a, nuværende elev på Rysensteen Gymnasium

Tæt knyttet til bestyrelsen

Mads Laursen Vig, forhenværende lærer på Rysensteen Gymnasium samt æresmedlem af Alumneforeningen