Bestyrelse

Alumneforeningens bestyrelse

 

Formand

Jesper Nygård, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Nuværende administrerende direktør for Realdania

 

Næstformand

Astrid Læssø, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Partner i  konsulentvirksomheden BETA og medlem af Rysensteens Bestyrelse

 

Medlem

Jakob Dreyer, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

Sprogofficer i Arabisk

 

Medlem

Anna Worm Høeg Danielewicz, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem

Lea Krusell, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem

Mads Laursen Vig, forhenværende lærer på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem 

Gitte Harding Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium

 

Deltagende nuværende elev

Anna Lee Wisborg, nuværende elev på Rysensteen Gymnasium