Bestyrelse

Alumneforeningens bestyrelse

Formand

Jesper Nygård, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 1981

Nuværende administrerende direktør for Realdania

 

Næstformand

Astrid Læssø, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2000

Partner i konsulentvirksomheden BETA og medlem af Rysensteens Bestyrelse

 

Medlem

Jakob Dreyer, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2009

Sprogofficer i Arabisk

 

Medlem

Anna Worm Høeg Danielewicz, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2016

 

Medlem

Lea Krusell, tidligere elev på Rysensteen Gymnasium, student 2016

 

Medlem

Rasmus Bjørn, lærer på Rysensteen Gymnasium

 

Medlem 

Gitte Harding Transbøl, rektor på Rysensteen Gymnasium

 

Deltagende nuværende elev

Andrea Chacon Hansen, 3.x, nuværende elev på Rysensteen Gymnasium

Tæt knyttet til bestyrelsen

Mads Laursen Vig, forhenværende lærer på Rysensteen Gymnasium samt æresmedlem af Alumneforeningen