Indmeldelse i Rysensteens Alumneforening

 

Et livslangt medlemskab koster 250 kr. for tidligere elever og ansatte og 100 kr. for dimittender i året for deres studentereksamen. Indmeldelsen sker ved, at du udfylder og sender nedenstående blanket og betaler på 

Mobilepay nr: 412239 - der vil stå Rysensteen Gymnasium 

Husk at skrive alumneforening i tekstfeltet på mobilpay.