Indmeldelse i Rysensteens Alumneforening

Et livslangt medlemskab er i øjeblikket gratis.

Indmeldelsen sker ved, at du udfylder og sender nedenstående blanket. 

Vi glæder os til at have dig med i Alumneforeningen