Feed up

At gøre læringsmål tydelige for eleverne

Klare læringsmål for det enkelte forløb, modul og/eller opgave ekspliciteres for eleverne. Hvad skal eleverne lære? Med feed up bliver klare læringsmål præsenteret for eleverne - oftest ved forløbspræsentation, opstart af det enkelte modul eller opstart/præsentation af en opgave. At gøre læringsmålene klare for eleverne har til hensigt at gøre eleverne bevidste om, hvad de skal lære. På den måde bliver eleverne bevidste om, hvad de faglige mål er, så de kender de specifikke krav. Med feedback bliver eleverne orienteret om, i hvor høj grad de lever op til de faglige mål.

Eksempler:

  1. Opskrive dagens plan/dagens menu på tavlen - gerne med faglige mål, der er centrale for modulet.
  2. At indskrive læringsmålene i modulbeskrivelsen på Lectio. I en test kan læringsmålene vurderes.
  3. Klare beskrivelser af en opgaves indhold og struktur - enten ved plenumgennemgang eller en skriftlig skabelon.
  4. Give eleverne et skema med en oversigt over centrale begreber i forløbet/modulet. Eleverne skal skrive deres forståelse af begreberne ind i skemaet - og eleven kan også angive i hvor høj grad eleven kan forstå og anvende begrebet. I en test kan elevernes forståelse vurderes.
  5. Eleverne får faglig test i start af modul for at skærpe elevernes forståelse af, hvad de skal være opmærksomme på i modulet. Samme test tages sidst i modulet.
Vi fokuserer bl.a. på at gøre læringsmål tydelige for eleverne i timerne.