Selvevaluering

At eleverne selv forholder sig til, hvad de skal lære og deres læring

Selvevaluering handler grundlæggende om at gøre eleverne i stand til at kunne vurdere deres eget faglige niveau og deres opfyldelse af de faglige mål. Med metakognitionen skal eleverne kunne sætte ord på, hvordan de kan udvikle sig fagligt, særligt i deres arbejde med fagenes metoder. Noget af den formative feedback/feed forward har netop også selvevaluering for øje og er med til at skabe metakognition.

  1. Løbende dialog om faglig udvikling i mundtlighed ved, at eleverne udfylder et skema, hvor de bedes vurdere egen viden, egen evne til at anvende faglige metoder. Se eksempler her.
     
  2. Elevers brug af logbog i arbejdet med skriftlighed kan med fordel tage udgangspunkt i et skema. Efter en aflevering kan eleven beskriver, hvad eleven agter at arbejde med på baggrund af tidligere besvarelser. Skemaet kan også bruges til at eleven kan beskrive, hvad eleven har arbejdet med, når opgavebesvarelsen er skrevet færdig. Her er et eksempel, hvordan man kan gøre det.
     
  3. Peer-to-peer feedback på mundtlighed i en struktureret evalueringsdialog, hvor eleverne reflekterer over, hvad de kan og hvor de har udfordringer i forhold til en god elevs samtale med en lærer.
     
  4. En model med skalaer, som eleverne kan anvende til at reflektere over sine styrker og udviklingspotentialer, eventuelt i en samtale med læreren.
Elevernes selvevaluering er en vigtig del af læring og feedback på Rysensteen