Frivilligt arbejde i Argentina

Med GCP havde jeg muligheden for at lave frivilligt arbejde i byen San Miguel de Tucumán i det nordvestlige Argentina i to uger. I de to uger hjalp jeg til i en lokal velgørenheds- og frivilligorganisation ved navn Fundación León.

Argentina er et land som i lang tid har været i bedre økonomisk og social stand end mange andre latinamerikanske lande. Alligevel har landet, i løbet af sin relativt korte historie på lidt over 200 år, oplevet store demokratiske, økonomiske og sociale problemer. På det seneste er Argentina blevet ramt af en økonomisk krise, der bl.a. har medført en inflation, der bliver højere og højere, og krisen har selvfølgelig ført nye problemer med sig.

Fundación León er en velgørenhedsorganisation fra San Miguel de Tucumán stiftet i 2003. Organisationen er opkaldt efter Don León Feler, som var en lokal pioner indenfor frivilligt arbejde og social hjælp. I hans ånd, hjælper Fundación León udsatte i byen og området, og deres arbejde består af alt fra økonomisk støtte til fattige, til hjælp til handicappede eller syge børn og unge. Organisationens motto er: ”El que no vive para los demás, tampoco vive para si mismo” (Den som ikke lever for andre, lever heller ikke for sig selv). I sammenligning med de større velgørenhedsorganisationer vi kender her i Danmark, er Fundación León en lille organisation med kun 150 frivillige og omkring 5000 folk, som fast donerer penge. Derfor fokuserer organisationen på at lave lokalt arbejde og på at løse verdensmålene her.

For ligesom på Rysensteen, er FNs verdensmål også i fokus hos Fundación León. Organisationen har mest fokus på det første verdensmål – Afskaf Fattigdom – som, på grund af den økonomiske krise, i øjeblikket er et stort problem i Argentina. Den 13. december 2018 anslog UCA (La Universidad Católica Argentina) at ca. 33,6% af befolkningen lever i fattigdom, og at ca. 6,1% lever i ekstrem fattigdom. Desuden er det anslået af UNICEF at omkring 48% er børn. Fundación León forsøger derfor at hjælpe familierne og specielt de børn, som lever i fattigdom, til dels økonomisk, men først og fremmest socialt, så børnene kan gå en bedre og sikrere fremtid i møde.

I mine to uger hos Fundación León nåede jeg at være med til flere dele af organisationens arbejde. Jeg var, for det første, med til det sociale arbejde Fundación León laver i den fattige bydel Barrio 11 de Enero. Her har organisationen en comedor – et slags fritidshjem og fristed for bydelens børn og unge, hvor Fundación León arbejder med at gøre levevilkårene bedre og styrke det lokale samfund. Dette gjorde vi ved bl.a. at arrangere ekstra undervisning, lave aktiviteter og lege med børnene og noget så simpelt som gratis frisør en gang om ugen, samtidig med at vi delte mad ud hver eftermiddag, til de børn og unge som kom.

Udover det, arrangerede vi, i anledning af julen, også et besøg på byens børnehospital, hvor vi opmuntrede de børn og familier, som skulle tilbringe juledagene på hospitalet. Det gjorde vi ved at give gaver og julegodter og spille spil med børnene. Selvom det selvfølgelig var barskt at besøge hospitalet og se nogle af børnene, der var indlagt, var det alligevel en dejlig oplevelse at være med til at sprede julestemning. Vi var heller ikke de eneste frivillige, som besøgte hospitalet for at sprede julestemning. Frivillige fra andre organisationer besøgte også hospitalet med gaver eller i udklædninger. Og de var ikke udklædt som julemanden eller nisser men i stedet som Jomfru Maria og de tre vise mænd, som opførte et lille krybbespil. For i Argentina er kristendommen stadig en vigtig del af julen, da størstedelen af befolkningen er katolikker, og selvom der er kommet noget indflydelse fra Europa og USA med julemanden og grantræer, er julen stadig først og fremmest en religiøs højtid.

Måske er religionen også en af årsagerne til den solidaritet, man oplever omkring velgørenhedsarbejde i Argentina. For hos mange argentinere er velgørenhed, og specielt idéen om at hjælpe landsmænd, der har brug for det, meget vigtig, og særligt i juletiden hvor jeg var der, oplevede jeg meget af denne solidaritet. Alt i alt, var det en fantastisk oplevelse at være afsted og opleve en anden kultur samtidig med at lave frivilligt arbejde.

Hvis du vil læse mere om Fundación León og deres arbejde, kan du her besøge deres hjemmeside.

- Jakob 2b
 

Frivilligt arbejde i Argentina