Alumneaften for gamle ryssere

'Det handlende menneske' og frivillighed var i fokus, da gamle elever og lærere fra Rysensteen Gymnasium onsdag d. 13. november samledes for at bruge tid med hinanden og få et indblik i, hvad der rør sig på Rysensteen anno 2019. Mads Vig og Johanne Larsen, akkompagneret af nyligt udsprungne studenter, fortalte den forsamlede alumner om det frivillighedsprojekt der de seneste år er blevet etableret på Rysensteem Gymnasium, samt hvilke etiske tanker, der ligger bag. 

Efterfølgende serverede MAMSE-drengene, Rysensteens madudvalg, traditionen tro butter chicken og snakken gik derefter lystigt om bordene til tonerne af Sebastian Mouritzens både nye og ældre musik.

Rysensteen Alumneforening takker for en dejlig aften i jeres selvskab og håber at se jer alle igen den første fredag i marts 2020! 

Alle er velkommen til at deltage til alumnetræf - vi sætter dog stor pris på, at du og dine venner melder dig ind, da indmeldingsgebyret er med til at drive foreningen og gøre det muligt at afholde arrangementer som dette. Se mere om, hvordan du melder dig ind her: Indmeldelse i Rysensteens ALumneforening | Rysensteen Gymnasium

 

 

Indmeldelse i Rysensteens ALumneforening | Rysensteen Gymnasium

alumne