Innovationsdag i grundforløbet om Fake News

Onsdag d. 30/9 og d. 7/10 har 1. årgang gennemført innovationsdag om Fake News. Formålet med dagen er, at eleverne arbejder med udvalgte FN-verdensmål, innovation/handlekompetence og bruger metoder fra deres fag og innovation til at udvikle relevante løsningsforslag.

Dagen blev indledt af projektgruppen innovations gennemgang af dagens innovative arbejde og af journalist Anja Bos (tidl. Deadline) fængende foredrag om Fake News, mediernes rolle og hvad man selv kan gøre for at spotte de falske nyheder i mediebilledet.

Efter oplægget gik klasserne i gang med at afdække problemstillinger inden for emnet Fake News og med afsæt i tre udvalgte, højaktuelle FN-verdensmål (Sundhed (corona), Klima og Ulighed (Black Lives Matter)). Efter den første fase arbejdede eleverne med at idégenerere og udvikle løsningsforslag. Sidst på dagen pitchede grupperne forskellige, gennemarbejdede løsningsforslag til identifikation og formidling af Fake News; løsningsforslag som apps, kampagner og sange. Se et eksempel på et vinder-løsningsforslag her.

Eleverne udtrykte, det havde været en varieret, kreativ/innovativ og lærerig dag, hvor de selv tog ejerskab gennem løsningsforslagene og blev klogere på Fake News og mediernes rolle.

Oplægget kan ses her:

udklip