GCP-dag for 2.g'erne 2020

Grundet Covid-19 har vi i år været nødsaget til at fordele den årlige Global Citizenship dag ud på hver enkelt årgang, men det betyder selvfølgelig ikke, at eleverne fra 2.g blev snydt for en spændende dag med fokus på aktuelle problemstillinger vedrørende coronakrisen.

Vanen tro bød dagen på oplæg fra Clement Kjersgaard og Ræson - i år afviklet over Zoom. Oplægget og den efterfølgende dialog mellem Clement og eleverne omhandlede de forandringer, vi har set verden over, som følge af Corona-pandemien, samt de komplekse problemstillinger, pandemien har ført med sig.

Oplægget blev efterfulgt af to runder paneldebatter, som eleverne havde mulighed for at forberede spørgsmål til. I den første paneldebat deltog Anne Sofie Allarp og Mikkel Andersson og diskuterede forskellige landes håndtering af Corona-pandemien, med særligt fokus på problemstillingen med staten overfor individet. I den anden paneldebat deltog Theresa Scavenius, Magnus Haslebo, Frederik Vad, Martin Ågerup, Lars Boje Mathiesen og diskuterede, hvordan og hvorvidt den grønne omstilling kan gennemføres efter Corona. Paneldebatter blev ledet af Clement Kjersgaard, og undervejs stillede Rysensteens elever spørgsmål.

Alt i alt blev 2.g'ernes Citizenshipdag afviklet på succesfuld vis på trods af coronarestriktionerne.

GCP-dag for 2.g'erne 2020