Virtuelt samarbejde med 13 partnerskoler fra 5 kontinenter

Selvom Corona-pandemien for tiden har sat en stopper for vores GCP-rejser, kunne vi på 3.g'ernes GCP-dag med stor glæde afholde et virtuelt event i samarbejde med vores partnerskoler verden over. Her mødtes 3.g-eleverne virtuelt med eleverne fra deres partnerskole på Zoom, hvor de havde mulighed for at lære hinanden at kende og tale om pandemiens påvirkning af deres hverdag.

På baggrund af forskellene og lighederne i de to landes håndtering af Corona-pandemien, diskuterede eleverne kulturforskelle, både mellem deres eget land og partnerlandet og internt i begge lande. Eleverne sluttede det virtuelle event af med refleksioner over kultur og fordomme og med et tættere bånd til deres partnerelever.

En stor tak til alle vores partnerskoler for den succesrige dag!

3.g'erne mødes virtuelt med deres partnerskoles elever