Oplæg med Africa Innovation Network

Rysensteens tre erhvervsøkonomi-hold, i henholdsvis 2.g og 3.g, skal til at starte op på deres eksamenprojekt indenfor et af de tre valgfrie kernestofområder; startup virksomheden, den bæredygtige virksomhed samt den socialøkonomiske virksomhed.

I den forbindelse fik de besøg af Flemming Sørensen, Partner i AFRICA INNOVATION NETWORK®, som bl.a. arbejder med missionen, at danske uddannelsesinstitutioner sætter mere fokus på forretningsmuligheder, bæredygtighed og FN's Verdensmål, skalering, iværksætteri og kvinder, som gør forretning og en forskel i Afrika.

Flemming Sørensen holdt først oplæg om Africa Innovation Network - nordens største netværk for virksomheder med fokus på investering, bæredygtig handel, distribution og diplomati i Afrika - og dernæst hjalp med at få etableret den første kontakt til netværkets danske virksomheder med aktiviteter i Afrika.

Alle erhvervsøkonomi-grupper fik zoom-interviewet repræsentanter for virksomhederne (bestyrelsesforpersoner, investorer, grundlæggere og CEO's) og skal nu til at udarbejde deres fokus til eksamensprojekterne.

Tak til Flemming Sørensen for hjælpen med at tilrettelægge et autentisk projekt med mulighed for fagligt at diskutere og vurdere virkelighedsnære problemstillinger.

Holdene med Erhvervsøkonomi fik besøg fra Flemming Sørensen, Partner i Africa Innovation Network